Productdesigner Productdesigner

رمز های پی اس 13

باز سازی طنز آمیز صحنه های روزمره ی زندگی

هنر مند آلمانی Robert Rickhoff در پروژه ای به نام «Out of Place» از طریق مجموعه عکس های دیجیتالی دستکاری شده، به باز آفرینی طنزآمیز مکان های عمومی پرداخته است. او با افزودن صحنه هایی به محیط های به ظاهر پیش پا افتاده، موقعیت هایی غیر معمول و در عین حال بی محابا و بی خیال گونه را به تصویر کشیده است. برای مثال یکی از این کارها سرسره ایست که به یک خیابان شلوغ ختم می شود. این سرسره که به عنوان کاهنده سرعت در یک خیابان مسکونی قرار گرفته، در واقع یک دست انداز خبیثانه است. تصاویری ظریف و در عین حال تحریک آمیز که مخاطب را وادار می کند تا با نگاه دوباره به آنها به موقعیت غیر معمول آمیخته به شوخ طبعی تصاویر پی ببرد.

Continue reading

IMG4UP IMG4UP IMG4UP IMG4UP

موضوع

از اینجا آپلود کنید

طرح های خلاقانتونو از اینجا واسه ما بفرستین
در صورتی که پس از 2 روز طرح شما در سایت قرار داده نشد، می توانید آنرا به ایمیل a.ghoreishy@yahoo.com ارسال نمایید.
PRODUCTUP